Påminnelse Dialogmøte 2 pakkeforløp psykisk helse og rus

Dialogmøte 2 avholdes i Auditorium «Frontbygg» førstkommende tirsdag 26.2; 17:00-20:00. Varm pizza serveres fra 16:30.

Dialogmøteserien gir 8 valgfrie poeng om du deltar på begge møtene.

Vi planlegger et møte til høsten. Melder du deg på først nå får du gratis Pizza, faglig påfyll og en mulighet for 8 valgfrie poeng.

For påmelding gå til kompetansebroen.no

(Møtet er som sagt gratis)

Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus minner om prøvetaking for vancomycinresistente enterokokker (VRE), ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) -produserende bakterier, samt methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) av pasienter som har vært til innleggelse/behandling i helseinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder, hvis de skal innlegges ved et norsk sykehus.

Godt nyttår! Influensasesongen er i gang, RS-virusinfeksjon likeså

På Ahus og i opptaksområdet meldes det om økende forekomst av influensa A H1N1. Andelen yngre med sykdom er like stor som andelen eldre (>60). Årets vaksine bør gi god beskyttelse. Som vanlig følger RS-virus i sporene etter influensa.Les mer her: 2018. Uke 52

P.S. Husk påmelding til dialogmøteserie om pakkeforløp psykisk helse og rus 15.1 og 26.2

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Dialogmøte 1

Velkommen til 1. av 2 møter i dialogmøteserien om pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dato er 15.januar og møtet innledes med Pizza fra 16:30-17:00

Møteserien er godkjent med 6 valgfrie poeng for allmennmedisin. Det er også søkt for samfunnsmedisin.

Mat og kurspoeng krever påmelding. Følg derfor denne lenken. Her ligger det også program og mer informasjon.

Vel møtt