Gastroenterittvirus inngår i ukerapport

Fra mars 2017 vil ukerapportene fra Avdeling mikrobiologi og smittevern, i tillegg til luftveisagens også inneholde forekomst av gastroenterittvirus.
Rapport for uke 10, viser høy forekomst av Norovirus.

Luftveisagens viser lav forekomst, men fortsatt noe aktivitet vis avis Influensa A og RS-virus.

Se rapporten her  Avdeling mikrobiologi og smittevern rapport uke 10 17

Husk opplysninger om behov for tolk når du henviser til Ahus

Forhåndsbestilling av tolk er avgjørende for å kunne gi likeverdig behandling til pasienter med svake norskkunnskaper.

Hver 6. pasient på Ahus har minoritetsbakgrunn. For mange er språk en barriere. For å nå målet om likeverdige helsetjenester må en kunne forstå og bli forstått.

For å sikre rask tilgang til tolk må sykehuset kjenne til behovet. Med tolken på plass fra første stund kan en unngå tidsspille og i ytterste konsekvens, feildiagnostikk.

Det arbeides med eget felt for tolk i pasientjournalsystemene, med automatisk overføring til i henvisningsmodul. Inntil videre og når det er behov for tolk, ber vi alle fastleger angi dette i fritekst og hvilket språk.

På vegne av Ahus,  takk for samarbeidet i 2016 og videre inn i 2017

Kristil Haraldstad
Rådgiver Migrasjonshelse

Anbefalt pasientforløp ved akutt skade som bør vurderes av spesialist

Som ledd i arbeidet med pasientforløp ønsker Ortopedisk klinikk og Divisjon for diagnostikk og teknologi å minne om at nyoppstått skade, der det er nødvendig med spesialistvurdering bør henvises direkte til Ahus, og ikke via kommunal legevakt eller lokalt radiologisk laboratorium.

Les informasjonsarket her: Brev Fastleger akutt ortopedi august 2016

NB! Kveldsmøte 6.april om HPV og forebygging av livmorhalskreft

Avdeling for diagnostikk og teknologi v/ Nasjonalt refeanselaboratorium for HPV, inviterer til kveldsmøte den 6.4, rett over påske.

Emnene er relevante for alle helseprofesjoner, og spenner fra nye påvisningsmetoder til vaksinering. Det er satt av tid til diskusjon. Noe å bite i blir det også i forkant av møtet.  

Les mer her Invitasjon og program 06 04 2016 3