To nye praksiskonsulenter på Ahus. Nå er vi fire!

Helse sør-øst RHF ønsker å utvikle praksiskonsulentordningen.
I handlingsprogrammet for samhandling mellom kommunene og Ahus (2017-2019), er fastlegesamarbeidet ett av to hovedsatsningsområder.

I den anledning har Avdeling samhandling og helsefremmende tilsatt to nye praksiskonsulenter. Torkil Rabbum (Bylegene, Jessheim) er tilsatt som prosjektleder for «Implementering av kjernejournal». Hans Christian Myklestul (Lillestrøm legesenter) er tilsatt for å lede prosjektet «Innføring av fastlegeportalen».

Avdelingen har dessuten fått samhandlingsmidler til to andre prosjekter. Torgeir Landvik (Enebakk legesenter), PKO fra 2007, skal lede «Sykehjemprosjektet fase 2». Morten Glasø (Stallbakken legesenter, Rælingen), leder av PKO, har ansvar for prosjektet «Forum for samarbeid mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Ahus».

Mer informasjon kommer.

Inntil da, ha en solrik og varm sommer

Kjernejournal sommer 2017

Sommeren er en tid hvor mange oppholder seg på andre steder enn der de bor. Legevakter og sykehus vil oppleve å få pasienter de ikke kjenner fra før. Husk at kjernejournal inneholder nyttig informasjon om ukjente pasienter, og at alle innbyggere i Norge nå har kjernejournal som du enkelt kan åpne via ditt journalsystem.

Gastroenterittvirus inngår i ukerapport

Fra mars 2017 vil ukerapportene fra Avdeling mikrobiologi og smittevern, i tillegg til luftveisagens også inneholde forekomst av gastroenterittvirus.
Rapport for uke 10, viser høy forekomst av Norovirus.

Luftveisagens viser lav forekomst, men fortsatt noe aktivitet vis avis Influensa A og RS-virus.

Se rapporten her  Avdeling mikrobiologi og smittevern rapport uke 10 17

Husk opplysninger om behov for tolk når du henviser til Ahus

Forhåndsbestilling av tolk er avgjørende for å kunne gi likeverdig behandling til pasienter med svake norskkunnskaper.

Hver 6. pasient på Ahus har minoritetsbakgrunn. For mange er språk en barriere. For å nå målet om likeverdige helsetjenester må en kunne forstå og bli forstått.

For å sikre rask tilgang til tolk må sykehuset kjenne til behovet. Med tolken på plass fra første stund kan en unngå tidsspille og i ytterste konsekvens, feildiagnostikk.

Det arbeides med eget felt for tolk i pasientjournalsystemene, med automatisk overføring til i henvisningsmodul. Inntil videre og når det er behov for tolk, ber vi alle fastleger angi dette i fritekst og hvilket språk.

På vegne av Ahus,  takk for samarbeidet i 2016 og videre inn i 2017

Kristil Haraldstad
Rådgiver Migrasjonshelse