RS-virus øker – influensa avtar

Respiratorisk syncytialt (RS) virus øker i opptaksområdet til Ahus, mens influensa A avtar betydelig i prøver som undersøkes på mikrobiologisk laboratorium på Akershus universitetssykehus. RS-virus skaper primært sykdom hos små barn, men også hos noen eldre, se aldersfordeling på positive prøvesvar. Aldersfordelingen er naturlig knyttet til opparbeidelse av immunitet og immunosenescence. Denne sesongens influensa har ikke ført til flere sykehusinnleggelser, men den har ført til flere dødsfall.

Influensa A – denne sesongens virus

Forekomsten av influensa A har økt betydelig de siste ukene og er høyest i Oslo, Akershus og Vestfold. I disse områdene er det nå en forekomst innenfor det som er definert som middels aktivitet. Det betyr at det fortsatt kan være av verdi å vaksinere mot influensa.

Vedlagt følger oversikt over luftveispatogener undersøkt ved Mikrobiologisk avd., Ahus for uke 50.

Folkehelseinstituttets influensaovervåking uke 50.