Influensa A – denne sesongens virus

Forekomsten av influensa A har økt betydelig de siste ukene og er høyest i Oslo, Akershus og Vestfold. I disse områdene er det nå en forekomst innenfor det som er definert som middels aktivitet. Det betyr at det fortsatt kan være av verdi å vaksinere mot influensa.

Vedlagt følger oversikt over luftveispatogener undersøkt ved Mikrobiologisk avd., Ahus for uke 50.

Folkehelseinstituttets influensaovervåking uke 50.

Skadelegevakt på Ahus er avviklet fra 1.september

Akershus universitetssykehus har i mange år tatt imot pasienter med skader direkte uten henvisning fra fastlege/vakthavende lege i kommunen. Denne skadelegevakten har særlig blitt benyttet av befolkningen på Romerike, men fra 1.september må også pasienter fra denne regionen henvende seg til kommunal legevakt for vurdering av nødvendigheten av ortopedisk vurdering/behandling på Ahus.

«Filterfunksjon» ved Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft er opprettet for at pasienter der det er gode grunner til å mistenke kreft, skal få rask diagnose og behandling. Målsettingen for sykehusene er at behandling av de pasientene som viser seg å ha kreft, skal være startet innen en anbefalt frist (8-66 dager, avhengig av krefttype). Allmennlegene har såkalt “filterfunksjon” for å henvise til Pakkeforløp for de fleste kreftformer forutsatt at det foreligger “begrunnet mistanke om kreft”. Formelt sett har fastlegen ikke «filterfunksjon» for kreft hos barn, gynekologisk kreft, prostatakreft og hode-/halskreft, men hvis mistanken er sterk nok, kan fastlegen likevel merke henvisningen som «Pakkeforløp». Hvis mistanken ikke er sterk nok, henvises pasienten uten at den merkes som «Pakkeforløp».