En minner om behandlingstilbud Helse og Arbeid ved DPS Groruddalen

«Raskere tilbake»-ordningen for pasienter med milde til moderat psykiske plager er nå innordnet som en del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

På sensommeren i fjor (2018) ble det opprettet et Helse og Arbeid team ved Groruddalen DPS som tilbyr arbeidsrettet korttidsterapi for pasienter tilhørende Ahus sitt opptaksområde.

Les mer her

Informasjon til fremmedspråklige pasienter har blitt bedre

Likeverdige tjenester er et mål for helsetjenesten og et satsningsområde for Ahus.
Velkomstbrosjyren som alle pasienter mottar er nå oversatt til 11 språk. Se dem her.

Kvinneklinikken har nylig utarbeidet to informasjonsfilmer, om fødeavdelingen og om keisersnitt. De er også tekstet på 11 språk.

Skal vi nå våre mål om likeverdige tjenester trenger vi informasjon om tolkebehov og ikke minst på hvilket språk, når du henviser. Les mer her

 

Påminnelse Dialogmøte 2 pakkeforløp psykisk helse og rus

Dialogmøte 2 avholdes i Auditorium «Frontbygg» førstkommende tirsdag 26.2; 17:00-20:00. Varm pizza serveres fra 16:30.

Dialogmøteserien gir 8 valgfrie poeng om du deltar på begge møtene.

Vi planlegger et møte til høsten. Melder du deg på først nå får du gratis Pizza, faglig påfyll og en mulighet for 8 valgfrie poeng.

For påmelding gå til kompetansebroen.no

(Møtet er som sagt gratis)

Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus minner om prøvetaking for vancomycinresistente enterokokker (VRE), ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) -produserende bakterier, samt methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) av pasienter som har vært til innleggelse/behandling i helseinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder, hvis de skal innlegges ved et norsk sykehus.