Ahus har nytt telefonnummer 679 60 000

Gammelt nummer 02900 kan fortsatt brukes, men fases gradvis ut i løpet av 2017. 

Etter 31.12.17 er det kun (+47) 67960000 som kan benyttes.