AHUSFORUM aktivt fra nyåret!

«AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger» har nå fått tilslutning fra sykehusledelsen og samarbeidsorganet mellom sykehus og kommuner, Helse- og Omsorgsfaglig Samarbeidsutvalg (SU), for pilotering og evaluering etter ett år.

Forumet består av 3 fastleger, 3 kommunalt ansatte leger, 3 sykehusleger og 3 sykehusledere. Deltakerne blir innkalt til første møte 31.jan. Se skissen for mer informasjon.

Dere oppfordres herved til å sende oss saker vedrørende samhandlingsutfordringer mellom leger i- og utenfor sykehus. Mail leder: morten.glaso@ahus.no