Ano-/rectoskopi – hospitering på Ahus – Gastrokirurgisk avdeling

Gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus tilbyr fastlegene i opptaksområdet, å hospitere en dag på poliklinikken for å få trening i ano-/rectoskopi. Ta kontakt i god tid, slik at man får planlagt at det er satt opp mange ano-/recktoskopier den dagen man kommer. Om det er ønskelig kan helsesekretær være med. Ta kontakt med Turid Ligård på e-post turid.ligard@ahus.no