Avtalespesialist i nevrologi i Lillestrøm

Christina Sundal startet praksis som avtalespesialist i nevrologi i Lillestrøm i august 2018. Nærmere informasjon om praksisen finner du her.