Elektronisk overføring av patologisvar

Avdeling for Patologi har tilrettelagt for elektronisk overføring av cytologi- og biopsi-svar for 80% av legekontorene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. Overgangen for de resterende legekontorene vil skje i løpet av kort tid. Patologi-svarene blir inntil videre sendt både på papir og elektronisk. I forbindelse med denne overgangen ber vi om at dere kontrollerer at svar mottatt på papir også er mottatt elektronisk. Hvis dere ikke gjør dette, ber vi om at dere følger veiledningen i vedlagte informasjonsskriv.