En minner om behandlingstilbud Helse og Arbeid ved DPS Groruddalen

«Raskere tilbake»-ordningen for pasienter med milde til moderat psykiske plager er nå innordnet som en del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

På sensommeren i fjor (2018) ble det opprettet et Helse og Arbeid team ved Groruddalen DPS som tilbyr arbeidsrettet korttidsterapi for pasienter tilhørende Ahus sitt opptaksområde.

Les mer her