Epidemiologirapport uke 47: Flere med feber og hoste

Mycoplasma og parainfluensa kan forklare økt forekomst av luftveis-   infeksjoner.

Fortsatt lav forekomst av Influensa A og B.

Les rapporten for Uke 47