Er det kusma? Viktig endring for prøvetaking og diagnostikk

Med bakgrunn i erfaringer fra parotittutbruddet i Trondheim anbefales det nå å supplere serologisk diagnostikk med direktepåvisning av virus med PCR-metodikk.

Les mer i brev fra avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Parotitt diagnostikk