Geriatrisk poliklinikk med økt kapasitet

Geriatrisk poliklinikk utvider sitt tilbud fra 1.1.2018.

Uklar funksjonssvikt? Falltendens?
Henvis elektronisk til Ahus. Velg Geriatri.

Les mer her