Helse Sør-Øst informerer fastlegene om pakkeforløp psykisk helse og rus

Det regionale helseforetaket har laget en kort informasjon om pakkeforløpene. Les mer her

Husk å melde deg på dialogmøteserien som starter førstkommende tirsdag 15.1 på Ahus