Henvisning for begynnende kognitiv svikt

Hukommelsesklinikken ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus tilbyr utredning av personer med begynnende kognitiv svikt der det er mistanke om nevrodegenerativ sykdom. Pasienter som henvises vil kunne få tilbud om deltagelse i forskningsprosjekter og det pågår nå rekruttering til prosjektet Dementia Disease Initiation (DDI). Dersom underliggende Alzheimers sykdom påvises før demens er utviklet, kan pasienter få tilbud om å delta i medikamentutprøving med siktemål om å forebygge demensutvikling. Henvisning hukommelsespoliklinikken