Influensa A og Norovirus er fortsatt aktive

Vedlagt følger smittevernrapport fra Ahus-området i uke 13.

Den bekrefter det mange legekontorer har registrert. Febertilstander med luftveissymptomer og magekjør har fortsatt et visst tak på befolkningen.

Les mer her:2018. Uke 13 smittevernrapport