Influensa A virus utbrudd er i gang

Forekomsten av influensa er sterkt økende og er i all hovedsak et utbrudd med Influensa A virus. Epidemiologirapporten fra Akershus universitetssykehus for uke 7 viser også at det er mye RS virus i omløp, men lite av andre typer luftveispatogene virus. Nærmere informasjon om årets influensautbrudd finnes på Folkehelseinstituttets sider.