Influensa-sesongen er ikke i gang

Smittevernseksjonen har i noen uker publisert sine ukesrapporter med tanke på luftveisagens og gastroenterittvirus.

Det har vært og er fortsatt svært lav forekomst av alle agens

Les mer her

Vi kommer tilbake når situasjonen endrer seg. Følg med.