Influensasituasjonen uke 11, fortsatt aktivitet

Det var fortsatt influensatilfeller (A) i forrige uke. Derimot er det ganske rolig på bronkiolitt- og gastroenterittfronten.

Les mer her: 2019. Uke 11