Influensautbruddet er i gang

Forekomsten av influensa A og B er sterkt økende og har passert en grense der Folkehelseinstituttet sier at vinterens influensautbrudd er i gang. Epidemiologirapporten fra Akershus universitetssykehus for uke 52 viser at det er litt mer Influensa B enn A, mens forskjellen er noe større ellers i landet.