Informasjon til fremmedspråklige pasienter har blitt bedre

Likeverdige tjenester er et mål for helsetjenesten og et satsningsområde for Ahus.
Velkomstbrosjyren som alle pasienter mottar er nå oversatt til 11 språk. Se dem her.

Kvinneklinikken har nylig utarbeidet to informasjonsfilmer, om fødeavdelingen og om keisersnitt. De er også tekstet på 11 språk.

Skal vi nå våre mål om likeverdige tjenester trenger vi informasjon om tolkebehov og ikke minst på hvilket språk, når du henviser. Les mer her