Ingen dramatisk økning i influensaforekomsten

Antall pasienter med påvist influensa A i opptaksområdet holder seg stabilt høyt, men fortsatt godt under fjoråret. En regner med at antallet vil øke fremover. RS-virus ligger også høyt. Det er økende forekomst av parainfluensa.

Les mer her