Kjernejournal sommer 2017

Sommeren er en tid hvor mange oppholder seg på andre steder enn der de bor. Legevakter og sykehus vil oppleve å få pasienter de ikke kjenner fra før. Husk at kjernejournal inneholder nyttig informasjon om ukjente pasienter, og at alle innbyggere i Norge nå har kjernejournal som du enkelt kan åpne via ditt journalsystem.