Ortopedisk akuttpoliklinikk – åpningstider fra 1.mars

Ortopedisk akuttpoliklinikk i underetasjen i Nye Nord vil fra 1.mars ha åpningstid kl.08.00 til 20.00 alle dager. Ellers i døgnet blir pasienten behandlet i Akuttmottaket i hovedbygget. Konfereringstelefon i tidsrommet 08-20 på akuttpoliklinikken er 67966148. Konfereringstelefon for innleggelser og i tidsrommet 20-08 er 67962113.