Nye pakkeforløp kreft innført fra 1.mai

Det er nå innført 10 nye pakkeforløp for kreft. Dette gjelder testikkel, urinblære, nyre, spiserør/magesekk, hode-hals, lymfom, eggstokk, livmor, livmorhals og diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. For hvert av disse områdene er det utarbeidet diagnoseveiledere med kriterier for henvisning til pakkeforløp kreft. Pasienter som henvises skal informeres om den begrunnede mistanken om kreft og om hva henvisning til pakkeforløp innebærer. Forløpskoordinator for de ulike områdene kan kontaktes ved behov.