Samhandlingsavvik

Opplever du problemer i samhandling med Ahus som kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene dine, har du mulighet til å melde det her

Send gjerne skjemaet til EPJ leverandørenen for å få det implementert i journalsystemet!