Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus minner om prøvetaking for vancomycinresistente enterokokker (VRE), ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) -produserende bakterier, samt methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) av pasienter som har vært til innleggelse/behandling i helseinstitusjoner utenfor Norge de siste 12 måneder, hvis de skal innlegges ved et norsk sykehus.