Svangerskapskvalme og innleggelse

Gravide med uttalt svangerskapskvalme kan innlegges på Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) eller på Akershus universitetssykehus. Ved å bruke Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE), får man et kvantitativt mål på intensiteten av plagene. Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus har også laget en pasientinformasjon vedrørende svangerskapskvalme.