Om PKO

Praksiskonsulentordningen finnes i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.

Legeforeningen har utarbeidet en veileder for Praksiskonsulentordningen. Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no/hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Praksiskonsulentordningen(PKO) ved Ahus startet opp 1. mars 2007. Fastlege Torgeir Landvik ved Enebakk legesenter er tilsatt som praksiskonsulent i 20% stilling. I tillegg arbeider samhandlingsoverlege Morten Glasø med PKO-saker. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe eller har forslag til forbedringer i samhandlingen med Ahus. torgeir.landvik@ahus.no morten.glaso@ahus.no