Samhandlingsavvik

Opplever du problemer i samhandling med Ahus som kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene dine, har du mulighet til å melde det her

Send gjerne skjemaet til EPJ leverandørenen for å få det implementert i journalsystemet!

 

 

 

Influensavirus B og Metapneumovirus dominerer

Influensasesongen går nå mot en topp i følge Folkehelseinstituttet. Denne sesongens influensavaksine beskytter ikke godt nok mot den B-varianten av influensaviruset som dominerer bildet. I tillegg har Metapneumovirus meldt seg på med stigende forekomst i prøver som er undersøkt på Ahus. Metapneumovirus ligner på RS-viruset og gir lignende symptomer som dette viruset.

Julehilsen fra Kvinne- klinikken

I vedlagt nyhetsbrev til primærhelsetjenesten oppsummerer Kvinne-     klinikken året som har gått.

Her er nyttig i formasjon for fastleger, bl.a. med tanke på pakkeforløp for kreft, smittevern og overtidskontroll (Terminkontroll) i svangerskapet, behandling av fibromyomer og inkontinens. En får også råd om hvordan bidra til rask og effektiv vurdering av henvisninger.

Les brevet her