Hold av datoene 15.1 og 26.2.2019

I anledning oppstart «Pakkeforløp psykisk helse og rus» vil det bli arrangert dialogmøter for leger i primærhelsetjenesten 15. januar og 26. februar 2019. Møtene søkes godkjent med 6 valgfrie poeng for spesialitetene i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Program og annen informasjon kommer.

«Raskere tilbake» har blitt til Arbeidsrettet poliklinisk behandling

«Raskere tilbake»- ordningen har vært et nasjonalt prosjekt med hensikt å redusere sykefravær og korte ned ventetid til behandling for pasienter som er sykmeldte eller står i fare for det. Prosjektet er avsluttet og inngår i ordinær drift fra 2018, under navnet Arbeidsrettet poliklinisk behandling.

Tilbudet gis ved DPS Groruddalen. Les mer her

Raskere tilbake – Helse og arbeid

Raskere tilbake som prosjekt ble lagt ned 1.januar 2018 og har gått over til ordinær drift ved helseforetakene under overskriften Helse og arbeid.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon. Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Henvisningen kan gjerne merkes med «Helse- og arbeid».
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.

Samhandlingsavvik

Opplever du problemer i samhandling med Ahus som kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene dine, har du mulighet til å melde det her

Send gjerne skjemaet til EPJ leverandørenen for å få det implementert i journalsystemet!