Raskere tilbake – Helse og arbeid

Raskere tilbake som prosjekt ble lagt ned 1.januar 2018 og har gått over til ordinær drift ved helseforetakene under overskriften Helse og arbeid.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon. Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Henvisningen kan gjerne merkes med «Helse- og arbeid».
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.

Samhandlingsavvik

Opplever du problemer i samhandling med Ahus som kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene dine, har du mulighet til å melde det her

Send gjerne skjemaet til EPJ leverandørenen for å få det implementert i journalsystemet!