PKO – konsulentene

Torgeir Landvik

Torgeir Landvik er praksiskonsulent i 20% stilling og arbeider på torsdager. Han har ansvaret for emnekursene for allmennlegene som arrangeres av Akershus universitetssykehus. Videre driver han en faglig møteplass for sykehjemslegene i opptaksområdet til Ahus. Han har arbeidet som allmennlege og kommuneoverlege i Enebakk siden 1979. torgeir.landvik@ahus.no

Morten Glasø

Morten Glasø kommer fra fastlegevirksomhet ved Stallbakken legesenter i Rælingen. Fra 24.9.2013 har han vært tilsatt som samhandlingsoverlege i full stilling, etter Jan Emil Kristoffersen.  Morten har vært i allmennmedisinsk virksomhet siden 1987. Fagutvikling har vært et viktig interesseområde. Han har i tillegg forskningsbakgrunn. morten.glaso@ahus.no

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe eller har forslag til forbedringer i samhandlingen med Ahus.