PKO – konsulentene

Torgeir Landvik

Fastlege Torgeir Landvik ved Enebakk legesenter er tilsatt som praksiskoordinator/praksiskonsulent i 20% stilling og arbeider på fredager i partallsuker og torsdager i uliketallsuker.  Han har arbeidet som allmennlege og kommuneoverlege i Enebakk siden 1979. torgeir.landvik@ahus.no

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe eller har forslag til forbedringer i samhandlingen med Ahus.

 

Morten Glasø

Morten Glasø kommer fra fastlegevirksomhet ved Stallbakken legesenter i Rælingen. Fra 24.9.2013 har han vært tilsatt som samhandlingsoverlege i full stilling, etter Jan Emil Kristoffersen.  Morten har vært i allmennmedisinsk virksomhet siden 1987. Fagutvikling har vært et viktig interesseområde. Han har i tillegg forskningsbakgrunn. morten.glaso@ahus.no

 

Vigdis Borstad

Fra 01.02.16-har Vigdis Borstad begynt i 20 % stilling,  som praksiskonsulent,  foreløpig for ett år.  Dette er en prosjektstilling som er “øremerket” Kvinneklinikken, med tanke på forbedring (økning) av kommunikasjon mellom sykehus og fastleger/kommuner/helsestasjoner. Vigdis har arbeidet som fastlege ved Aurskog Legekontor siden 1985, fram til sommeren 2015, og er nå fast vikar ved samme legekontor, 2 dager pr uke. Hun arbeider også ved Helsestasjon for ungdom i Aurskog-Høland kommune. vigdis.borstad@ahus.no